Wzorce zwyciężania. Planowanie, improwizacja i fortele na polu bitwy - tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • 2213
  • Producent: MT Biznes
  • Autor: Andrzej Kruczyński, Piotr Plebaniak
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł

Wzorce zwyciężania. Planowanie, improwizacja i fortele na polu bitwy - tom 1

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-582-5878-6
ilość stron: 352
format: 16,5x21,8 cm
oprawa: miękka ze skrzydełkami

Opis

„Lubię generałów, którzy mają szczęście!”. Te słowa Napoleona najlepiej opisują zespół cech, które powinien przejawiać dowódca zwyciężający w bitwach. Postronni zwykle nie rozumieją technik i sztuczek, z których „szczęśliwiec” buduje swoją drogę ku zwycięstwu. Autor Sztuki wojny pisze: „Niechaj dostrzeże świat cały mą zwycięzcy Formę, nikomu zasię Formy poznać nie wolno, przez którą do zwycięstwa dotarłem”. W tej książce autorzy pokazują wszystkie aspekty zwycięstw i porażek tak, aby czytelnik mógł, niczym starożytny chiński Mistrz Wojowania, osiągnąć nadludzkie dostrojenie się do rytmu pola bitwy… i mieć szczęście za każdym razem.

HISTORYCZNE BITWY i operacje wojskowe.

Dziesiątki przykładów, kontrprzykładów oraz ich analiz.

Jak zwycięzcy i przegrani rozumieli własny sukces i porażkę? Jak rozumiemy je my – wyposażeni we współczesne koncepcje i perspektywę czasu? W formułowaniu odpowiedzi wspomagają czytelnika dwaj specjaliści: Planista GROM-u, a przy tym ekspert ds. bezpieczeństwa oraz miłośnik historii wojskowości parający się filozofią konfliktu.

Spis treści

Oświadczenia autorów / 13
Podziękowania / 15
Wstęp–wizja. Błogosławiona wojna
Filozoficzna wizja działań jednostek wojskowych według Piotra Plebaniaka / 17

Część I
Teoria zwyciężania

Temat I
Parametry zdolności do zwyciężania

Filozofia budowania przewagi koncepcyjnej / 39
Warsztat koncepcyjny zdefiniowany we wcześniejszych tomach serii Wzorce

Zaburzanie percepcji przeciwnika
Plan sieci metra i uwagi na temat filozofii budowania
obrazów mentalnych

Fortel: teoria i praktyka / 55
Filozofia wpływania na percepcję i proces decyzyjny
przeciwnika

Planowanie i przypadek / 59
Procedury komponowania planów działania

Kształtowanie zdolności do rekonceptualizacji modeli mentalnych / 63
Zmagania o prestiż jako główna z przeszkód na drodze do elastycznego reagowania

Budowanie tradycji formacji wojskowej / 67
Międzypokoleniowy transfer etosu oraz wiedzy eksperckiej

Temat II
Dostrojenie do pola walki

Przetwarzania danych zmysłowych na zdolność przetrwania / 73
Spostrzeżenia nt. pozyskiwanie świadomości sytuacyjnej i cyklu OODA

Kultura debriefingu i fałszowanie raportów / 77
Strategie redukowania patologii w obiegu informacji na przykładzie zjawiska fałszowania raportów

Dekryptaż / 90
Rola dostępu do systemu obiegu informacji u przeciwnika
Bitwa Warszawska (1920) / 92
Złamanie Enigmy (lata 1930.) / 94
Waldemar Skrzypczak

Manewrowanie dużymi jednostkami / 97
Cztery przykłady nieśmiertelnych zasad manewru

Temat III
Przełomy technologiczne

Radar / 107
Tytaniczne i skromne zmagania o prymat technologiczny „Canal Dash” (1943) / 109
Hamburg (1944) / 119

Pocisk Minié / 122
Taktyka piechoty w wojnie secesyjnej i Gettysburg (1863)

Drednoty (1916) / 129
Nauki i nauczki uczestników bitwy jutlandzkiej

Część II
Lekcje praktyczne

Temat IV
Rajdy sił specjalnych

Michał Stachyra
Znaj siebie i znaj przeciwnika / 159
Planowanie operacji specjalnych

Rajd na Eben-Emael (1940) / 170
Planowanie, innowacja i improwizacja w działaniu

„Eagle Claw”, Teheran (1980) / 187
Nieudane odbicie zakładników z ambasady amerykańskiej

Rajd na Gran Sasso (1944) / 203
Uwolnienie Mussoliniego i wątpliwa kariera Otto Skorzenego

Rajd na St Nazaire (1942) / 211
Filozofia i praktyka szukania wrażliwych punktów przeciwnika

Zabić Yamamoto! (1943) / 222
Przewaga informacyjna i dyscyplina tajności
Rajd na niemieckie tamy w Zagłębiu Ruhry (1943) / 236
Wyczyn public relations a realnie osiągnięte cele

Rajd na Entebbe (1976) / 250
Logika użycia siły zbrojnej w sytuacji wpływu opinii publicznej na dobór metod działania

Wypad Hamasu (2023) / 266
Sprytne zagrywki i błędy planowania stron w przededniu i w trakcie starcia

Temat V
Operacje, kampanie, wojny i decydujące konfrontacje

Diu (1509) / 279
Logika zmagań o miejsca węzłowe

Rajd na Dieppe (1943) / 285
Celowe popełnienie błędu i „mniejsze zło”

Radosław Sikora
Jak zdobywać Moskwę? (1612, 1812) / 297
Czego Napoleon mógłby się nauczyć od Żółkiewskiego?

Temat VI
Wybitni dowódcy i wodzowie

Sekret zwycięstw Thomasa Jacksona / 321
Jak budować dominację decyzyjną nad przeciwnikiem
Dolina Shenandoah (1862) / 322
Chancelorsville (1863) / 326

Orde Wingate / 331
Mistrz wojny partyzanckiej
Palestyna: walka z powstańcami arabskimi (1936–1939) / 332
Birma i słynni Chindici (1942–1944) / 337

Aneksy
Wyjaśnienie elementów symbolicznych / 345
Indeks kluczowych nazw i pojęć / 351
Spis ramek specjalistycznych / 346
Indeks przywołanych ilustracji historycznych (wojny, kampanie, bitwy, potyczki) / 347
Spis map i planów bitew / 346
Wybrana bibliografia / 348