Kryzys w resocjalizacji a wybrane aspekty pracy penitencjarnej

  • Cena netto: 32,86 zł 34,50 zł

Kryzys w resocjalizacji a wybrane aspekty pracy penitencjarnej
Monografia nr 284

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 186
ISBN: 978-83-7193-604-3

Spis treści
Wstęp
Rozdział I
PRAWNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESU RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ

Leszek Wawrzyniak: Wybrane aspekty resocjalizacji penitencjarnej
Bartosz Baran, Leszek Wawrzyniak: Uwagi o przedmiocie projektu ustawy z dnia 15 grudnia 2008 o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego
Jacek T. Marcinkowski: Postawy osób pozbawionych wolności wobec mediacji po zakończonym eksperymencie mediacji po wyroku w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
Aleksander Mańka: Kara pozbawienia lub ograniczenia wolności jako czynnik modyfikujący system rodzinny skazanego
Kazimierz Ptak: Nieletni warunkowo zwolnieni z instytucji resocjalizacyjnych

Rozdział II
SPRAWCY PRZEMOCY, AUTOAGRESJI I PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH W IZOLACJI PENITENCJARNEJ

Krzysztof Karwowski: Wychować, wyleczyć, wyzwolić? Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie w warunkach izolacji penitencjarnej
Przemysław Stęczniewski: Sprawcy przestępstw seksualnych w izolacji penitencjarnej. Wybrane przykłady z praktyki zawodowej
Katarzyna Gorzkowska: Profilaktyka zachowań suicydalnych na podstawie badań i analiz przypadków w Areszcie Śledczym w Zabrzu w latach 1999-2011

Rozdział III
WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I METODYCZNE TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI W IZOLACJI PENITENCJARNEJ

Dorota Lizoń-Szłapowska: Kształtowanie i rozwój poglądów na kulturotechniki w teorii i praktyce resocjalizacji
Aleksandra Lis: Wybrane aspekty pomocy postpenitencjarnej
Katarzyna Porębska: Aktywizacja zawodowa skazanych jako czynnik skutecznej readaptacji
Marek Wójcicki: Praca duszpasterska w Areszcie Śledczym w Katowicach
Róbert Mudroncek: Kultúrno-osvetováčinnosť v proceseresocializácie
Katerina Budirska: Ergoterapie v procesu resocializace
Krzysztof Karwowski: Czy każdy może być twórczy? Kreowanie otwartych i prospołecznych postaw u osób pozbawionych wolności
Janusz Stanek: Mnemotechniki w oddziaływaniach kulturotechnicznych na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej

Rozdział IV
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KULTUROTECHNIK W PRAKTYCE RESOCJALIZACYJNEJ

Lidia Olejnik: Program pracy wolontarystycznej BONA jako metoda readaptacji społecznej skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu
Adam Szymura: Działania teatralne w terapii młodzieży na terenie zakładów poprawczych i karnych
Marek Kwiecień: Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Raciborzu
Marian Stoszek: Udział w zajęciach terapeutycznych a postrzeganie własnej osoby przez skazanych i tymczasowo aresztowanych
Paweł Sarna: Apel - kolacja - resocjalizacja (I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jeana Geneta organizowany przez Areszt Śledczy w Katowicach)