Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji

  • Dodaj recenzję:
  • 1699
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. Izabela Nowicka, Dominik Hryszkiewicz
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł
  • Niedostępny

Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 386
ISBN: 978-83-7462-478-7
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści
Wstęp
Introduction / 7

Macierzyństwo — zaleta czy wada kobiet służących/pracujących w służbach mundurowych
Motherhood — an advantage or disadvantage women servants/workers in the uniformed services (Aleksandra Skrabacz) / 13

Kobiety w policji — wybrane rozwiązania krajowe i międzynarodowe
Women in Police service — selected national and international solutions (Kornela Oblińska) / 25

Gender w policji jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania potencjałem kobiet i mężczyzn na rzecz wspólnego bezpieczeństwa
Gender in the police as a challenge for modern management potential of women and men for the bene t of common security (Kamila Zimoń) / 41

Wykorzystanie kompetencji kobiet w misjach poza granicami kraju
Use of the competence of women in mission abroad (Bożena Szubińska) / 67

Nowoczesne narzędzia zarządzania a płeć w Policji
Modern management tools versus gender in the Police (Dominik Hryszkiewicz) / 93

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Policji
Women on managerial positions in the Police (Izabela Wiciak) / 105

Kobiety w policji — promocja czy dyskryminacja?
Women in the police forces: a  rmative action or discrimination? (Ferdynand Skiba) / 119

Kobiety w policji — zarys historyczny
Women in police service — historical outline (Walentyna Trzcińska) / 135

Feminizacja przestępczości
Feminization of crime (Magdalena Baranowska) / 157

Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Threat risk assessment tool life and health of people affected domestic violence (Marzena Kordaczuk-Wąs) / 171

Rola przełożonego w kształtowaniu polityki równościowejw jednostkach Policji
The role of the supervisor in shaping gender mainstreaming in units of the Police (Gerard Bah) / 183

Zarządzanie kompetencjami w organizacjach. Czy płeć ma znaczenie?
Competence management in organizations. Does sex matter? (Magdalena Trzepiota) / 191

Kobieta — jednostka rynku pracy, a kiedy zakłada mundur...?
Female — unit labor market, and when she assumes uniform...? (Monika Skiepko) / 207

Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych
Diagnosis and development of professional competence (Agnieszka Bonus-Dzięgo) / 223

Stres jako źródło uzależnienia u kobiet
Stress as a source of women’s addiction (Janusz Wiśniewski) / 235

Interwent czy interwentka? Pierwsza pomoc emocjonalna — kompetencja komunikacyjna w sytuacji kryzysu psychologicznego
Interventionist: man or woman? First emotional aid: communicative competence in case of emotional crisis (Krzysztof Zenon Górniak, Renata Pijarowska) / 247

Specyfika uzależnienia kobiet od alkoholu
Specicity of making conditional women on alcohol (Kornelia Stępień) / 263

Postawy policjantów/policjantek wobec kobiet doznających przemocy w rodzinie
Atitudes of police o  cers towards women su ering domestic violence (Katarzyna Bodzioch, Monika Kocjan) / 275

Identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju zawodowego kobiet w policji
Identication of opportunities and threats of professional development of women in the police (Monika Hejduk) / 287

Miejsce kobiet w Policji w opinii policjantek i policjantów
Position of women in the police force in the view of male and female police officers(Anna Królikowska, Katarzyna Sklepkowska) / 299

Historia kobiecego munduru. O kobietach pilotach z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
The story of the female uniform. Women-pilots from the Polishair Force Academy (Natalia Saletra) / 319

Kompetencje miękkie w policji
Soft competencies in the police (Monika Nosko, Ewa Pietruczuk) / 329

Zarządzanie kompetencjami funkcjonariuszek Policji w zakresie przygotowania fizycznego do udziału w interwencjach policyjnych
Managing competence of policewomen constable in the field physicalpreparing for the participation in police intervention (Agnieszka Jóźwiak) / 355

Sytuacja policjantek okiem praktyka
Thee situation of policewomen — practice (Natalia Flisiak-Górecka) / 367

Postrzeganie kobiet w policji
Perception of woman in the police (Katarzyna Garus) / 373