Zarządzanie bezpieczeństwem państwa. Wyzwania i ryzyka

  • Dodaj recenzję:
  • 1853
  • Producent: Aspra
  • Autor: Tadeusz Szmidtka, Jerzy Kozioł
  • Cena netto: 80,95 zł 99,00 zł 85,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.
Wyzwania i ryzyka

rok wydania: 2016
ilość stron: 680
ISBN:  978-83-7545-714-8
format: 24.1x16.9 cm
oprawa: miękka

Opis
Dążenie do bezpieczeństwa uwarunkowało (ukształtowało) zjednoczenie naszych przodków co później skutkowało formowaniem struktur siłowych (armii, policji, służb ochrony), uwarunkowało wykształcenie wielu międzynarodowych organizacji i ostatecznie, doprowadziło do stworzenia ONZ i Rady Bezpieczeństwa. Zrozumiałe jest, że zachowanie się człowieka w tak krytycznej dla ludzkiej cywilizacji, sytuacji powinno ulec widocznej, zmianie.
Cała ludzkość, a nie tylko podmioty państwa, powinny były nauczyć się żyć w ramach nowej kultury, kultury bezpieczeństwa racjonalnych ograniczeń potrzeb, harmonii człowieka i stworzonej przez niego technosfery z przyrodą. XXI w., by nie był ostatnim w historii ludzkości, powinien był zmienić paradygmat życia, postawiwszy bezpieczeństwo człowieka jako obowiązkowy warunek przeżycia. W kontekście współczesnej niestabilnej sytuacji istnieje oczywista konieczność retrospektywnej analizy, wykorzystania twórczego potencjału dla przywrócenia dawnego stanu kulturowych tradycji społeczeństwa i odbudowania środowiska życia dla obecnego i przyszłych pokoleń. W początku trzeciego tysiąclecia pojawia się nurtujące pytanie: jak uratować ludzkość, cywilizację i biosferę od samozniszczenia.
Nowe problemy nie mogą być rozwiązywane na fundamencie starej wiedzy. Kardynalnej przebudowy wymaga nie zewnętrzne otoczenie – świat, a sam człowiek, jego świadomość, system wartości, wewnętrzny duchowy świat.