Taktyka strzelecka - MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V wyd. 2

  • Dodaj recenzję:
  • 1658
  • Autor: Wojciech Depa, Mieczysław Bieniek jr
  • Cena netto: 151,43 zł 199,00 zł 159,00 zł
  • Niedostępny

Taktyka strzelecka - MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V wyd. 2

Książka została przygotowana przy pomocy i współpracy specjalistów JW GROM oraz instruktorów Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.

rok wydania: 2018, wydanie drugie rozszerzone i uaktualnione
ilość stron: 556
zdjęć: 572 (kolorowe)
ISBN: 978-83-945707-0-5
format: 17x25,5 cm
oprawa: twarda

Posiada recenzje gen. bryg. Wojciecha Marchwicy, gen. bryg. Marka Olbrychta, ppłk Mariusza Sikory, mjr Wojciecha Jagielskiego.MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V - Taktyka strzelecka to unikatowa publikacja na rynku księgarskim.

Jest podręcznikiem adresowanym do praktyków, instruktorów, a także operatorów wszystkich sił specjalnych.

Autorzy, opierając się na własnej wiedzy oraz przede wszystkim zdobytemu doświadczeniu operatorów-instruktorów sił specjalnych, starali się kompleksowo ująć omawianą tu problematykę.

Podręcznik winien być traktowany jako swoiste kompendium pomocne w ugruntowaniu, usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy z zakresu wyszkolenia ogniowego we współczesnym środowisku taktycznym.

Podręcznik przedstawia m.in. wiadomości z zakresu:
- broni i amunicji,
- zasad bezpieczeństwa,
- podstawowych czynności strzeleckich,
- wariantów noszenia broni,
- postaw strzeleckich,
- strzelań bojowych,
- oporządzenia,
- wyposażenia broni,
- wyszkolenia strzeleckiego,
- wyposażenia strzeleckiego wojsk specjalnych,
- prawnych aspektów dotyczących broni.

Książkami autorskimi wpierane jest Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.