Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie

  • Dodaj recenzję:
  • 2063
  • Autor: Dorota Lizoń-Szłapowska
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie
Monografia 328

rok wydania: 2017
ilość stron: 164
ISBN: 978-83-7193-667-8

Spis treści
Wstęp
Część I. Środki probacyjne w procesie adaptacji społecznej
Dorota Lizoń-Szłapowska
Wybrane aspekty probacji w teorii i praktyce resocjalizacyjnej
Paulina Ryś-Gonera
Warunkowe przedterminowe zwolnienie w ujęciu polskiego prawa karnego
Monika Rogowska
System dozoru elektronicznego jako alternatywa odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
Dorota Czerkies-Bald
Mediacja po wyrokach jako forma terapii dla osób odbywających kary pozbawienia wolności
Małgorzata Machaj, Robert Czajkowski
Rola kuratora sądowego dla dorosłych w przygotowaniu skazanych do opuszczenia jednostki penitencjarnej

Część II. Oddziaływania terapeutyczno-resocjalizacyjne wobec osób znajdujących się w izolacji penitencjarnej
Leszek Wawrzyniak, Michał Wawrzyniak
Potencjalne możliwości readaptacji skazanych długoterminowych
Michał Wawrzyniak
Oczekiwania recydywistów penitencjarnych wobec kary pozbawienia wolności a oddziaływania prowadzone w ramach podstawowych jednostek penitencjarnych - na przykładzie Aresztu Śledczego w Sosnowcu
Krzysztof Karwowski
Modułowe programy resocjalizacyjne - realizacja programów readaptacyjnych w ujęciu systemowym w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
Grzegorz Dąbrowski
Przymierze terapeutyczne jako czynnik skuteczności leczenia od alkoholu wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności
Monika Miłosz, Ewa Baranowska-Jojko
By nieświadome czynić świadomym. Arteterapia jako narzędzie zmiany w procesie resocjalizacji
Adam Szymura
Realizacja programu „Dramatyzacja ludzkich losów, teatr jako miejsce poszukiwania” w Areszcie Śledczym w Gliwicach w latach 2006-2014
Rafał Burgiel
Rola duszpasterstwa więziennego w procesie resocjalizacji penitencjarnej
Kazimierz Ptak
Przemoc i agresja w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich dziewcząt