Przestępczość teleinformatyczna 2016

  • Cena netto: 39,05 zł 41,00 zł

Przestępczość teleinformatyczna 2016

rok wydania: 2017
ilość stron: 356
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści
Wstęp

Rozdział 1 - Paweł CISZEK
Analiza percepcji cyberprzestępczości w środowisku eksperckim
THE ANALYSIS OF CYBERCRIME PERCEPTION AMONG EXPERTS

Rozdział 2 - Anna JASZCZUK
Współpraca Polski z Europolem w zakresie zwalczania cyberprzestępczości
POLISH POLICE COOPERATION WITH EUROPOL IN CYBERCRIME FIGHTING

Rozdział 3 - Krzysztof LIDERMAN
Zarządzanie incydentami
INCIDENT MANAGEMENT

Rozdział 4 - Maria HAPUNIK
Charakterystyka przyjętych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w obszarze uzyskiwania przez Policję retencyjnych danych telekomunikacyjnych
CHARACTERISTICS OF ADOPTED ORGANIZATIONAL AND PROCEDURAL SOLUTIONS IN THE ACQUISITION OF TELECOMMUNICATIONS DATA BY THE POLICE

Rozdział 5 - Krzysztof SILICKI
Co wynika z dyrektywy NIS?
WHAT DOES THE NIS DIRECTIVE MEAN?

Rozdział 6 - Marcin SZYMCZAK
Określenie kwalifikacji prawnej czynu w zakresie poszczególnych faz projektowania i przeprowadzenia ataku DDoS
ATTEMPT TO DEFINE THE LEGAL CLASSIFICATION OF THE ACT IN TERMS OF THE DIFFERENT PHASES OF DESIGN AND CARRY OUT A DDOS ATTACK

Rozdział 7 - Jacek CHARATYNOWICZ
Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnych walut
THE ECONOMIC ASPECTS OF CYBERCRIME. THREATS RELATED TO CONVERSION AND TRANSFER VIRTUAL CURRENCY

Rozdział 8 - Marek STAWARCZYK
Kryptowaluta - nowa ekonomiczna rzeczywistość?
CRYPTOCURRENCY - NEW ECONOMIC REALITY?

Rozdział 9 - Maciej BOJCZUK
Wykorzystanie serwisu grupy Allegro S.A. do przestępczych transakcji płatniczych - etiologia zjawiska, analiza czynności wykrywczych
USING OF ALLEGRO S.A. GROUP SERVICE FOR CRIMINAL PAYMENT TRANSACTIONS - AETIOLOGY PHENOMENON, ANALYSIS OF INVESTIGATIONS

Rozdział 10 - Paweł LINOWSKI
Postępowanie przygotowawcze w sprawach oszustw internetowych
INVESTIGATION IN THE CASES OF INTERNET FRAUD

Rozdział 11 - Virgiliu PINTEA
Międzynarodowa współpraca z rumuńskimi organami ścigania w zwalczaniu przestępstw informatycznych
INTERNATIONAL COOPERATION WITH ROMANIAN LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN FIGHTING CYBERCRIMES

Rozdział 12 - Krzysztof ŚLIWA
Nadużycia telekomunikacyjne na przykładzie przełamań centralek telefonicznych PABX/IP PABX
TELECOMMUNICATIONS ABUSE ON THE EXAMPLE OF THE BROKEN PRIVATE BRANCH EXCHANGE PABX/IP PABX

Rozdział 13 - Paweł BARANIECKI
Utrudnienia w ustaleniu tożsamości użytkownika usługi telekomunikacyjnej
SOURCES OF OBSTACLES THAT OCCUR DURING DEFINING THE IDENTITY OF TELECOMMUNICATION SERVICE USERS

Rozdział 14 - Maria HAPUNIK
Kierunki zmian w obszarze uzyskiwania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję
CHANGES IN THE AREA OF OBTAINING AND USING TELECOMMUNICATIONS DATA BY POLICE

Rozdział 15 - Grzegorz MATYNIAK
Czy wszystko jest ważne?
IS EVERYTHING IMPORTANT?

Rozdział 16 - Daniel KONWIŃSKI
Artefakty z polskiej przestrzeni internetowej
ARTIFACTS FROM THE POLISH INTERNET AREA

Rozdział 17 - Konrad KORDALEWSKI, Jerzy IWAŃSKI, Aleksandra CZUBAJ
Mowa nienawiści, agresja i przemoc jako realne zagrożenie małoletniego w sieci teleinformatycznej
HATE SPEECH, AGGRESSION AND VIOLENCE AS A REAL THREAT FOR MINORS IN TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

Rozdział 18 - Judyta KASPERKIEWICZ
Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości. Problematyka prawna
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON DUTY OF JUSTICE. LEGAL ISSUES