Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania

  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł
Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania

rok wydania: 2017
ilość stron: 350
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Wstęp
dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu przyrodniczemu - na przykładzie  branży oleju palmowego

doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD Ing. Jozefína Drotárová
Roma and environmenta case study - Community Rudňany

dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol
Zarys działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Republiki Słowackiej

dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol, dr Aleksandra Nowak, doc. Magdaléna Ondicová, PhD
Badanie ankietowe dotyczące świadomości prawnej w zakresie  ochrony i praw zwierząt

Grzegorz Ignatowicz
Regulacja prawna handlu dzikimi zwierzętami i roślinami z uwzględnieniem orzecznictwa i aktów prawa  międzynarodowego

dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM, dr Wojciech Truszkowski
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Szymon Michał Buczyński
Przestępstwa przeciwko środowisku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

dr Joanna Narodowska
Przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu w świetle badań

dr Monika Kotowska, dr Maciej Duda
Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko­-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym

dr Agnieszka Sadło-Nowak
Zwierzę jako znamię strony przedmiotowej na podstawie  wybranych wykroczeń

Sebastian Solecki
Kilka uwag o możliwości stosowania środków probacyjnych  wobec sprawców przestępstw związanych z CITES

dr Agnieszka Choromańska
Status pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo znęcania się  nad zwierzętami. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego  z 16 stycznia 2014 r. (VKK 370/13)

dr Monika Porwisz
Udział w postępowaniu karnym organizacji społecznych  działających na rzecz ochrony zwierząt

dr Mariusz Róg
Kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Bogdan Meina, Jolanta Surawska
Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska

dr inż. Ewa Golisz, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Problemy funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych  w Polsce

dr hab. inż. Elżbieta Zębek
Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpadami

dr Paweł Łabuz, dr Mariusz Michalski
Aspekty prawno­-kryminologiczne przestępczości zorganizowanej w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi  i komunalnymi

Magdalena Siemaszko, Gabriela Jarzębowska
Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody - konflikt  dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu  gatunków inwazyjnych

dr Tomasz Tadeusz Majer, Klaudia Łuka
Przemysłowy chów trzody chlewnej - uwarunkowania prawne  i próby ich omijania

dr Dorota Mocarska
Weganizm. Ochrona środowiska na talerzu

Jakub Bryk
Zupa z płetwy rekina - upodobania kulinarne  a ochrona zagrożonych gatunków