Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym

  • Dodaj recenzję:
  • 2070
  • Producent: Adam Marszałek
  • Autor: Diana Dajnowicz-Piesiecka
  • Cena netto: 44,76 zł 47,00 zł

Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym

rok wydania: 2018
ilość stron: 388
ISBN: 978-83-8019-767-1
format: 16,0x22,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Monografia Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim są porwania małoletnich dokonywane przez ich rodziców. Tytułowe zagadnienie, chociaż narasta i najpewniej będzie narastało ze względu na coraz częstsze przypadki rozpadania się małżeństw czy też związków nieformalnych, jak dotąd nie było przedmiotem szczegółowych badań o charakterze kryminologicznym ani też żadnego monograficznego opracowania. Luka naukowa dotycząca porwań rodzicielskich, zestawiona z nasilaniem się przedmiotowego problemu oraz coraz częstszym alarmowaniem przez organizacje pozarządowe i organy ochrony i kontroli państwowej o jego szkodliwym oddziaływaniu na więzi rodzinne, stanowiły asumpt do naukowego badania tego zagadnienia, a w konsekwencji – do powstania niniejszej książki. Zbudowana jest ona z ośmiu rozdziałów, które ujmują temat porwań rodzicielskich w sposób dwutorowy – z perspektywy prawnokarnej oraz kryminologicznej.

Opracowanie przedstawia wyniki analizy literatury przedmiotu, współczesnych i historycznych aktów prawnych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego, wyniki badań akt spraw sądowych oraz policyjnych i sądowych danych statystycznych, jak również wyniki analizy działań zapobiegawczych podejmowanych przez organy państwa i organizacje pozarządowe.

Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania ich dotyczące mają przekonywać, że porwania rodzicielskie stanowią wieloaspektowy problem prawny i kryminologiczny, który istotnie oddziałuje na sferę życia rodzinnego polskiego społeczeństwa.