Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku

rok wydania: 2017
ilość stron: 286
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Wprowadzenie
Kuba Jałoszyński
1. Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych
1.1. Działania kontrterrorystyczne a antyterrorystyczne - charakterystyka
1.2. Zadania Policji w realizacji działań kontrterrorystycznych przed wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych
1.3. Nowelizacja ustawy o Policji w zakresie realizacji działań kontrterrorystycznych przez Policję
Waldemar Zubrzycki
2. Możliwości wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii Europejskiej przez partnerskie siły policyjne zrzeszone w platformie ATLAS
2.1. ATLAS - platforma współpracy pododdziałów kontrterrorystycznych policji państw członkowskich Unii Europejskiej
2.2. Podstawy formalno­-prawne wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii Europejskiej
2.3. Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy w ramach grupy ATLAS
Jarosław Jabłoński
3. Wsparcie działań kontrterrorystycznych Policji przez Wojska Specjalne - studium przypadku
3.1. Założenia modelu wsparcia działań kontrterrorystycznych
3.2. Ocena modelu wsparcia działań kontrterrorystycznych
Kuba Jałoszyński, Jarosław Jabłoński
4. Działania kontrterrorystycznych sił specjalnych w Europie i na świecie w 2016 roku - kalendarium
4.1. Wybrane wydarzenia - album fotograficzny
4.1.1. Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji w siedzibie BOA KGP - 19 kwietnia 2016 r.
4.1.2. Pokaz sprawności bojowej JW GROM przed szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży - 4 lipca 2016 r.
4.1.3. Międzynarodowe szkolenie strzelców wyborowych w ramach europejskiej platformy współpracy ATLAS - 12-16 września 2016 r.
4.1.4. Szkolenie spadochronowe - SAT w Olsztynie - 20-23 września 2016 r.
4.1.5. Zawody PARAMEDYK - SPAP w Gdańsku - 29-30 września 2016 r.
4.1.6. Szkolenie policjantów SPAP we Wrocławiu z partnerami zagranicznymi z Czech i Słowacji na poligonie w Wędrzynie - 28 września-7 października 2016 r.
4.1.7. Szkolenie nurkowe BOA KGP, JW FORMOZA, TOPR w Dolinie Pięciu Stawów - 10-14 października 2016 r.
4.1.8. Międzynarodowe ćwiczenia sił kontrterrorystycznych zorganizowane przez SPAP we Wrocławiu - 27-29 października 2016 r.
Bibliografia
Notki o autorach