Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014

  • Dodaj recenzję:
  • 1656
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Kuba Jałoszyński

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014

rok wydania: 2014
ilość stron: 339
ISBN: 978-83-7462-433-6
format: A4
oprawa: twarda

Spis treści

Wstęp  / 9

1. WYDZIAŁZABEZPIECZENIA KOMENDY STOŁECZNEJ MILICJI OBYWATELSKIEJ / 13
1.1. Przesłanki utworzenia Wydziału Zabezpieczenia KSMO / 13
1.2. Wydział Zabezpieczenia KSMO w latach 1976–1989 / 21
1.2.1. Uzbrojenie i wyposażenie Wydziału Zabezpieczenia KSMO / 41
1.2.2. Wybrane realizacje Wydziału Zabezpieczenia KSMO / 51
1.3. Wydział Zabezpieczenia KSMO — album fotograficzny / 62

2. WYDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI / 91
2.1. Utworzenie Wydziału Antyterrorystycznego KSP / 91
2.2. Wydział Antyterrorystyczny KSP/ Samodzielny Pododdział AntyterrorystycznyPolicji w Warszawie w latach 1990–2003 / 96
2.2.1. Uzbrojenie i wyposażenie Wydziału Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie / 117
2.2.2. Wybrane realizacje Wydziału Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie / 123
2.3. Wydział Antyterrorystyczny KSP/SPAP w Warszawie — album fotograficzny / 133

3. BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI / 171
3.1. Przesłanki utworzenia centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji / 171
3.2. Rok 2002 — okres tworzenia podstaw formalno-organizacyjnych centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji / 180
3.3. Zarząd Bojowy i Zarząd Wsparcia Bojowego Centralnego Biura Śledczego KGP / 188
3.3.1. Akcja w Magdalence — 5/6 marca 2003 r / 188
3.4. Biuro Operacji Antyterrorystycznych w latach 2003–2004 / 199
3.4.1. Realizacja w siedzibie TVP w Warszawie — 21 września 2003 r. / 206
3.5. Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji KGP w latach 2004–2008 / 207
3.5.1. Realizacja w siedzibie banku przy Rondzie ONZ w Warszawie — 14 stycznia 2005 r. / 218
3.6. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP po 2008 r. / 220
3.6.1. Uzbrojenie i wyposażenie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP / 246
3.6.2. Operacja policyjna w Sanoku — 10–14 stycznia 2013 r. / 254
3.7. Przyszłość Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP / 260
3.8. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP — album fotograficzny / 267

ZAKOŃCZENIE / 309
BIBLIOGRAFIA / 315
ANEKSY / 325